Referensprojekt   Om oss   Kvalitet   Hem   Kontakt   Samarbetspartners
     
 
ECO Byggsystem Lidingös verksamhet regleras av vår egen handbok för ledningssystem "Hur vi arbetar." Detta system omfattar alla ECO BYGGSYSTEMS verksamheter och uppfyller kraven för internationell miljö- och kvalitetsstandard.
 
 
 
Det integrerade ledningssystemet, "Hur vi arbetar" sammanför tre breda verksamhetsområden
  kvalitet
  miljö
  regler för arbetsskydd
 
 
De viktigaste principerna som styr kvalitet, miljö och säkerhet har sammanfattats i ECO BYGGSYSTEM Lidingös ledningsmanual. I denna manual kan våra anställda finna uttömmande information och vägledning för det praktiska arbetet. ECO BYGGSYSTEM Lidingös verksamhet baseras på följande principer:
  "Hur vi arbetar" ären uppsättningdokument som varje dag hjälper oss att planera, organisera och genomföra vårt arbete. De omfattar:
   
Uppfylla kundens krav och önskemål.
Garantera en tillfredsställande kvalitet.
Tidsenlig leverans av projekt.
Optimala, precisa procedurer och föredömliga resultat.
Kontinuerlig förbättring genom att sättaspecifika mål.
Uppfylla alla lagstadgade och normativa krav.
Professionell tillväxt och hög produktivitet.
Förebygga och minskamiljöpåverkan.
Försiktig användning av naturresurser.
Höga krav på arbetsskydd.
 
Verksamhetsplan  
Policy
Projektplan
Ledningsmanual med följande bilagor:
    Procedurer
    Tillägg
    Anteckningar
    Instruktioner och arbetsbeskrivningar
    Verktyg
 
Grunden för ECO BYGGSYSTEMS verksamhet är kontinuerlig förbättring. Ävenvårt integrerade ledningssystem "Hur vi arbetar" växer och förbättras kontinuerligt.
     
 
Vi anser att ett av de viktigaste värdena är ett kreativt och sammansvetsat team. Ärlighet och tillit inom teamet  är nyckeln till vår framgång. ECO BYGGSYSTEM kräver en aktiv och intensiv arbetsprocess samt förmåga att växa i takt med ny teknik och nya krav. Vi stödjer våra anställdas  initiativ, deras förmåga att reagera snabbt och arbeta kreativt.
 
Ett framgångsrikt genomförande av projekt och en utmärkt relation med kunder kräver ett gott ledarskap. För att förbättra våra anställdas kompetens erbjuder vi dem kompletterande utbildning och karriärmöjligheter. Vi har sammanställt ett program för utveckling av potentiella ledare, eftersom vi anser att utbildade och kunniga chefer är en av hörnstenarna i ECO BYGGSYSTEMS strategi.
 
De ständigt ökande kraven på byggnadskvalitet, miljövård och effektiv energiförbrukning underlättar införandet av moderna lösningar och användandet av nya byggmaterial och byggteknik. I vår verksamhet följer vi ständigt med i all relevant utveckling och förändringar som sker inom byggbranschen, och vi strävar efter att  ständigt blir bättre och införa ny teknik.